בניית הסכמות - הרציונאל הארגוני

בניית הסכמות הינה גישה ניהולית אלטרנטיבית, המציגה שינוי תפיסתי בדרך בה מתמודדים ארגונים עם קונפליקטים פנים ארגוניים ובין ארגוניים.

הליך בניית הסכמות, הינו תהליך קבלת החלטות, המתבסס על דיאלוג רחב, הכולל את בעלי העניין הקשורים בסוגיות הארגוניות שעל הפרק.

תהליך בניית הסכמות מהווה כלי אסטרטגי רב עוצמה לניהול קונפליקטים, המאפשר יצירת מעורבות ומחויבות במסגרת ארגונית היררכית וסמכותית. בארגונים בהם מתקיימות מערכות יחסים מתמשכות המכילות אינטרסים משותפים, תלות הדדית וצורך בהרמוניה, שימוש בכלי יישומי זה - הוא הכרח!

התהליך יוצר תשתית איתנה של דיאלוג, מו"מ ושיח אינטרסים מובנה, בקרב בעלי העניין בארגון, תוך הבניית אמון ושיפור היחסים בסיועו של צד שלישי נטרלי.

תוצרי תהליך בניית ההסכמות, מושתתים על פיתוח "דבק ארגוני" ותפיסת "הארגון הלומד"  המורכבים: מערכים, אתיקה ומטרות משותפות, תוך שימוש מושכל במשאבי הסביבה הארגונית.

התהליך מאפשר לארגון בכלל ולמשתתפיו בפרט, רכישת מיומנויות ניהול קונפליקטים מושכל, תוך העצמתם ופיתוחם, המוביל לאפקטיביות ארגונית ולחיזוק הארגון ויכולותיו.

המרכז האוניברסיטאי לגישור ע"ש אוונס מתמחה בסיוע וליווי ארגונים בבניית הסכמות, בתחומים המפורטים להלן:

√  קונפליקטים בין ארגוניים (קהילה, סביבה, תכנון ועוד).

√   קונפליקטים פנים ארגונים (חילוקי דעות בין הנהלה לעובדים, בין אגפים ועוד).

√    שינויים ארגוניים (מבנה ארגוני, סמכויות ארגוניות ועוד).

סיפור לדוגמא...