בשנים האחרונות גברה ההכרה בחשיבות הנושא של יישוב סכסוכים הן כתחום מחקר אקדמי והן כתחום עיסוק מעשי. מגמה זו באה לידי ביטוי בספרות מחקרית ענפה, בכתבי עת המתמחים בנושא, ובפריחה של מרכזים ותכניות לימוד והכשרה לחקר סכסוכים ויישובם בעולם כולו ובישראל בכלל זה. מן המותר לציין כי בישראל יש לנושא זה חשיבות מיוחדת בשל היותה נתונה בעימות מתמשך עם שכנותיה ובשל ריבוי אי ההסכמות והשסעים מבית.

 

לימודי גישור לתואר שני


 
 לאתר התכנית ליישוב סכסוכים לחץ כאן