צוות המרכז
קריית האוניברסיטה
רמת אביב תל אביב
69978
טלפונים: 03-6407222 / 6179/5995

פקס: 03- 6407223 
שעות פתיחה א'-ה' בשעות 09:00 - 16:00