מדד "המלחמה והשלום" הוא פרויקט סקרי דעת קהל מתמשך, שנועד לעקוב באופן שיטתי אחר המגמות הרווחות בדעת הקהל בארץ ביחס לקונפליקט הישראלי-ערבי והשפעותיו על החברה הישראלית. הפרויקט יצא לדרך בשם "מדד השלום" ביוני 1994, בהשראת האופטימיות ששררה אז בעקבות החתימה על הסכם אוסלו בספטמבר 1993. שינוי שם הפרויקט (במקביל להחלפת האכסניה מעיתון "הארץ" ל ynet) משקף את הרעת היחסים בין ישראל לעולם הערבי והאסלאמי בשנים האחרונות, כך שאי אפשר להתעלם מן העובדה שאפשרות המלחמה חזרה לתמונה. נתוני המדד נאספים בסקר טלפוני חודשי, המבוסס על מדגם הסתברותי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי 18+), ובכלל זה ערבים, ההתיישבות העובדת ותושבי ההתנחלויות בשטחים. גודל המדגם הוא כ 600 איש ואשה וטעות הדגימה היא כ- 4.5%.

 פרויקט מדד המלחמה והשלום נערך במרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום והתכנית לחקר סכסוכים ויישובם ע"ש אוונס באוניברסיטת תל-אביב. את הסקרים מבצע מכון ב. י. כהן שבאוניברסיטת תל-אביב. האחריות האקדמית המשותפת על הפרויקט, כולל ניסוח השאלונים וניתוח הממצאים, היא של פרופ' אפרים יער, מאוניברסיטת תל אביב ופרופ' תמר הרמן, מהאוניברסיטה הפתוחה. עיבודים סטטיסטיים: גב' יסמין אלקלעי.

למדד השלום לחץ כאן